ZETKOVÁ, S. Hloubený tramvajový tunel v Norsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhrin, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Růžička,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 88117