VRÁNOVÁ, P. Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bejšovec, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 88093