VEVERKA, J. Rodinný dům v Letovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hofman, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 88074