ŠICNER, J. Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koktavý, Pavel

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Číp, Ondřej

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Navrátil, Vladislav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88256