AXMAN, P. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Přemysl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Navrhovaná známka

eVSKP id 24883