ONDROUŠEK, V. Využití opakovaně posilovaného učení pro řízení čtyřnohého robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maga,, Dušan

Navrhovaná známka

Maňas, Pavel

Navrhovaná známka

Singule, Vladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 47201