CHYTKA, M. Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hromádka,, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 55008