LHOTSKÝ, M. Design vznášedla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B Diplomant řešil vznášedlo je unikátní dopravní prostředek, kde se snažil najít nové tvarosloví pro tento netradiční výrobek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lehocký, Peter

Vyvoj a dizajn vznasadiel je pomerne mlada disciplina, ktoru caka este dalsi vyvoj a dalsie dizajnerske riesenia. Vysledne riesenie vznasadla MANTA mohlo byt viac rozvinute kresliarsky a farebne na ukor preddiplomovych typov Fowl a H-Ray (Rejnok ). Pozitivne hodnotim motora Wankel. Na druhej strane mi chyba aerodynamicky vypocet (aspon pocitacovy) alebo vysledok z aerodynamickeho tunela. Aj napriek tymto vyhradam hodnotim tuto diplomovu pracu velmi dobre.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48840