JUŘICA, J. Vnitřní vesmír [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

slovní hodnocení - nebude se vyplňovat

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Lukášová,, art Helena

není potřeba

Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 41401