HAVLÍČEK, P. Vliv zpevňování výbuchem na strukturu a vlastnosti Hadfieldovy oceli z hlediska užití v železniční dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Stránský, Karel

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podrábský, Tomáš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Nesvadba,, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Schmidtová,, Eva

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89383