KADDOUR, M. ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Třetina, Karel

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlinka, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Rousek, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89393