KOŠŤÁL, D. Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čermák, Jan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Dzimko, Marián

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Ali, Fadi

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89398