ČERNÝ, T. Electronic Flight Bag pro IPad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dittrich, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88592