HRUŠKA, M. Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88784