JURÁK, M. Detekce objektů na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Juránek, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 88845