LANGR, P. 3D autoškola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šátek, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88835