MUNZAR, M. Automatická segmentace periodického pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88589