BRABEC, L. Biometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Váňa, Jan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88347