ČINČALA, M. Detekce slovníkových útoků na síťové služby analýzou IP toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88546