VOHÁŇKA, O. Business simulace řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88567