BAHUREK, T. Dotazovací jazyk pro databáze biologických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vogel, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88548