BARTL, V. Mapování pohybu osob stacionární kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88424