KAJAN, M. Metody a organizace testování software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88525