MARTIŠKO, J. Gramatické systémy aplikované v syntaktické analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88481