ANTOLÍK, D. Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88762