VAVREČAN, L. Formát XML pro značkování slovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Škoda, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88640