KRIŽAN, L. Získávání citlivých informací z FAT32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88776