KUBOVIČ, M. Optimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdump [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88383