KRUŠINA, J. Čtečka Braillova písma na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jakub

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88543