GÁL, D. Programové vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88711