RAŠOVSKÝ, M. Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Viktorin, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88752