MATUŠOVÁ, L. Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79939