SÁRA, V. Databázový archív obrazových medicínských dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25015