HORT, J. Automatické vyhodnocování e-learningových testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Fapšo, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25100