BOŘUTÍK, S. Bezpečnost technologie RFID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79576