KONEČNÝ, M. Interaktivní prostředí pro vývoj adventure her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 78634