ČIŽEK, M. Paralelizace sledování paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25603