ZACHARIÁŠ, M. Vývoj "Indie Game" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42467