SRNA, P. Nástroj pro návrh čipu v UML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34509