HAVELKA, R. Detekce ohně a kouře ve videosekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 34616