JOZEFOV, D. Realistické zobrazení krajiny v počítačových hrách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikolov, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 26020