POKORNÝ, L. Metody předzpracování dat při získávání znalostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25890