KADLEC, M. Predikce vlivu aminokyselinových mutací na sekundární strukturu proteinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bendl, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vogel, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79528