STANĚK, O. Stolní hra Dáma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 78477