LOLA, M. Webové vývojářské nástroje pro systém Caché [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79263