BUNO, P. Luštič osmisměrky pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78533