ŽIVOTSKÝ, T. Simulace tekutin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Zsolt

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 79387