CHLÁPEK, T. Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zachariáš, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79423