NAVRÁTIL, L. Detekce aplikací pro efektivní správu sítě pomocí AppFlow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79223