MAREČEK, M. Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přibyl, Bronislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79349